Ontdek de wereld op een andere manier!

Georeizen bestaat uit enthousiaste professionals die hun passie weten om te zetten naar een unieke reiservaring. 

Wij zijn een stichting zonder winstoogmerk.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

.>NIEUWS

NGV aktiviteiten

10-11-2016 

De Nederlandse Geologische Vereniging organiseert op 26 november de Themadag Extincties en op 28 januari 2017 de Themadag Sulfaten.

De volgende cursussen staan gepland in 2017:

 

STENEN KUNNEN SPREKEN  

Introductie geologie

Deel 1 - jan/feb 2017

(Vijf zaterdagen)

Onderwerpen:

• De historische ontwikkeling van de geologie

• Geologische wetten en regels; Kringlopen en interne/externe krachten.

• Stollings- en metamorfe gesteenten.

• Sedimentaire gesteenten.

• Wat vertellen kleien, zanden en kalken ons verder?

 

STENEN KUNNEN SPREKEN 
Cursus introductie in de geologie

Deel 2 – maart/april 2017

(Vijf zaterdagen)

Onderwerpen:

• Dimensies van geologische tijd en ruimte
• De Klassieke stratigrafie
• Zeespiegelschommelingen beïnvloeden milieus
• Gesteenten buigen en breken.
• Grote aardkorst structuren.

Docent: Tom Reijers
(oud Shell geoloog)
Locatie: Zwolle

 

GEOLOGIE VAN NEDERLAND

April 2017

Ook in Nederland zijn tal van interessante geologische verschijnselen, afzettingen en vormen te bestuderen of te bekijken. In de Cursus Geologie van Nederland zal dit aan de hand van het ANWB Geologie van Nederland-boek worden aangetoond. Dit boek dient als leidraad tijdens de cursus en wordt aan alle deelnemers uitgereikt. Dit is de laatste cursus die in deze vorm gegeven zal worden dus...

Docent: Wim de Gans
(oud geoloog TNO – Rijksgeologische Dienst)

Locatie: Alphen aan de Rijn

 

Inschrijven via de website 

www.geologienederland.nl

.

.