skip to Main Content

Wie zijn wij? Raad van toezicht

Raad van Toezicht

De Stichting kent een Raad van Toezicht die tot taak heeft toezicht te houden op het beleid van het bestuur, het beoordelen van het activiteitenprogramma op geowetenschappelijke kwaliteit en inhoud. Daarnaast heeft de RvT tot taak toezicht te houden op de besteding van de financiƫle middelen van de stichting.

Back To Top