Ga naar hoofdinhoud

Zuid-Spanje

Anne Fortuin studeerde geologie in Utrecht en promoveerde daar in 1977 op onderzoek van de jong-Tertiaire bekkens in oostelijk Kreta. Ook naderhand heeft de geologie van Kreta hem niet losgelaten, zoals Georeizigers die Kreta bezochten wel weten.

Vanaf 1971 werkte Anne bij de afdeling geologie van de Vrije Universiteit, uiteindelijk als Universitair hoofddocent. Vanuit onderwijs in de  micropaleontologie en stratigrafie evolueerde hij naar de toepassing van die disciplines bij het onderzoek van sedimentaire bekkens en verticale bewegingen in gebieden met actieve gebergtevorming. Dat laatste onder andere in eilanden in de Oost-Indonesische Banda Boog.  Dat onderzoek met een klein team daar leverde niet alleen interessante resultaten op, maar ook boeiende reizen. Praktijkonderwijs en onderwijs gebonden veldonderzoek voerden vaak naar Spanje. Met name de doctoraalveldwerken in de bekkens van Zuidoost-Spanje leverden de nodige regionale kennis op, die hij na zijn pensionering besloot te delen met geïnteresseerde Georeizigers.

Anne houdt van fotografie, al of niet gekoppeld aan reizen en cultuur snuiven.

Back To Top