Ga naar hoofdinhoud

Peru, Ecuador

Afgestudeerd als fysisch-geograaf in 1967 aan de UvA en gepromoveerd in 1974 op een onderzoek naar de landschapsgenese en bodems van de westelijke Velay, in het Massif Central (Frankrijk), heb ik vele tientallen jaren gewerkt aan de UvA. Eerst als medewerker, vanaf 1987 als hoogleraar fysische geografie en bodemkunde, en vanaf 1999 als directeur van het onderzoeksinstituut IBED (Research Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics). Vanuit de UvA heb ik over de gehele wereld gewerkt, met studenten, promovendi (in totaal 22) en in projecten. Daarbij lag de nadruk op bodemkundig en landschapsgenetisch onderzoek in Nederland, Italie, Spanje en Zuid-Amerika. In de laatste decennia verbreedde dat onderzoek zich tot het functioneren van de landschappelijke ecosystemen in de Andes (Venezuela, Colombia, Ecuador en Peru). Bij al dat onderzoek zat altijd een belangrijke chemisch-mineralogische component, met aandacht voor verwering en bodemvormende processen. Die interesse was vooral gewekt door van Schuylenborgh die in 1970 naar de UvA kwam als lector fysisch-geografische bodemchemie en bodemfysica, en blijkt uit mijn vele publikaties van die aard, vaak met zijn opvolger Koos Verstraten.

In 2007 ging ik met emeritaat, maar ik ben nog steeds zeer actief in onderzoek. In Nederland richt ik me daarbij vooral op stuifzandgebieden en hun ontstaan. In Italie werk ik veel samen met archeologen in het kader van landschapsreconstructies met o.a. veel aandacht voor vulkanische aslagen en hun verspreiding. Werk in Peru resulteerde in een fysisch-geografische gids van de Cordillera Blanca in Peru.

Ik ben een echte ‘veldman’, met grote liefde voor onderzoek naar het ontstaan van landschappen en bodems. Dat valt prima te combineren met mijn hobby: het zoeken van mineralen en artefacten. Die kom je, lopend en borend in het veld, vaak zo maar tegen, als je maar weet waar en waarnaar je moet kijken, of je nu in Italie werkt of in de Andes. Die hobby bracht me in eerste instantie er toe om met Georeizen naar Marokko te gaan, maar vervolgens ook om te helpen bij de excursie naar Sardinie, dat ik al lang kende. In 2014 leidde ik een Georeizen excursie naar Peru, dat ik landschappelijk, geologisch en archeologisch een van de meest fascinerende landen van de wereld vind en dat soort excursies beviel me zo dat ik nu in 2017 een excursie naar Ecuador leid.

Back To Top