Ga naar hoofdinhoud

Stonehenge in Nederland – augustus 2020

Zondag 23 augustus ging er eindelijk weer een activiteit van Georeizen door. Een tiental enthousiaste wandelaars liep mee over de Veluwe om het verhaal van het landgebruik vanaf de prehistorie tot nu te zien en te horen. We begonnen bij de grafheuvel lijn Niersen – Epe, hier liggen meer dan 50 grafheuvels uit voornamelijk de Bronstijd in een rechte lijn van 6 km analoog aan de Stonehenge oriëntatie op de jaarlijkse zonnewende.
De geologie van de stuwwal wordt duidelijk aan de hand van de geomorfologische kaart. Het hoogste punt de Galgenberg is vroeger uitgemijnd voor ijzer uit de klapperstenen. Juist die ijzerhoudende lagen hebben ervoor gezorgd dat de berg een berg kon worden cq blijven. De zandlagen met ijzerconcreties erin zijn resistenter.dan de andere gestuwde schollen.
Verderop komen we nieuwere begraafplaatsen tegen: het zijn de urnenvelden met lagere grafheuvels: uit de late Ijzertijd. De bevolking was al sterk toegenomen en enkel graven waren niet meer voldoende.
In het landschap is nog iets te zien van de raatakkers, de zgn Celtic fields. De eerste akkerbouw op kleine veldjes uit de Ijzertijd-Romeinse tijd. De karresporen dateren uit de Vroege Middeleeuwen. Aan de flank van de stuwwal vinden we een ingenieus gegraven waterloop stelsel aangelegd in de 17e-19e eeuw om het water beter te benutten. Men groef sprengkoppen om het kwelwater te “activeren”, beken werden verlegd (opgeleid) om meer molens (koren, papier) te kunnen laten draaien.
Een prachtige wandeling over 10 km ongerept Nederland met een onvermoede historie. Het lukte vrij goed om de verplichte 1,5 meter afstand te bewaren.

Back To Top