Ga naar hoofdinhoud
Zuid Afrika – Archaïsch leven, een mega-intrusie en een mega-impact

16-29 August 2018

Wat gebeurde er 3 miljard jaar geleden?

Deze reis is vol en niet meer te boeken. Indien U zich toch nog aanmeldt, wordt u op de wachtlijst geplaatst.

Waarom deze excursie? 

 • Ga mee naar de jonde Aarde
 • Wat gebeurde er zo’n 3 miljard jaar geleden?
 • Het woeste landschap aan de grens van Swaziland en ZA
 • De noordelijke Drakensbergen met God’s Window
 • Op safari in het Krugerpark
 • De grootste inslagkrater ter wereld
 • De Bushveld intrusie, met ’s werelds grootste voorkomens van platina, chroom en vanadium.
 • Bezoek aan de vindplaats van de Australopithecus africanus

Zuid Afrika – Archaïsch leven, een mega-intrusie en een mega-impact

Leven in het Archaïcum – 3,5 miljard jaar geleden

Geologische rondreis Zuid Afrika naar en langs de beroemde geotrail van de Barberton Groensteen Gordel, het gigantische Bushveld Intrusief Complex én de reusachtige inslagkrater Vredefort. Alle drie deze topics bevatten voor geologen nog steeds vele wetenschappelijke vraagtekens.

De Barberton gordel (ca. 3.5 Ga) biedt niet alleen zeldzaam goed ontsloten voorbeelden van de geologische processen op en rond een van de oudst bekende kratonen (Kaapvaal), maar bevat ook geochemische en mineralogische evidentie die een nieuw licht werpt op de biologie van zeer vroege bacteria — ruim voordat deze de atmosfeer voorzagen van een significante concentratie zuurstof.

Ook het tweede hoogtepunt de Bushveld intrusie 2 miljard jaar geleden roept nog steeds veel vragen op. In relatief heel korte tijd (1 miljoen jaar) vond hier een gigantische intrusie plaats in bestaande sedimentaire pakketten. De gelaagdheid is vaak over honderden kilometers te volgen. De genese hiervan is nog steeds niet goed begrepen.

De meeste mensen kennen de inslagkrater in de Golf van Mexico die een eind maakte aan o.a. de dinosauriërs en de ammonieten. De Vredefort inslagkrater in ZA is echter van een totaal andere orde en ouderdom: de inslag is gedateerd op 2 miljard jaar geleden en het is de grootste  ter wereld. De krater heeft meerdere ringen. We bekijken afzettingen die getuigen van de gebeurtenis die de aarde toen geschokt moet hebben.

Naast deze drie geologische unieke topics bezoeken we het Nationale Park Kruger (zo groot als België) voor de wilde fauna van ZA, de landschappelijk prachtige Blyde River Canyon en de karstgrotten waar de oudste mens van ZA is gevonden.

Prof Paul Mason

Deze reis staat onder leiding van de Utrechtse geoloog prof. dr Paul Mason. Dr André Noest hielp mee in de totstandkoming.

Tijd:

Donderdag 16 AUGUSTUS – dinsdag 28 AUGUSTUS 2018 (aan in Amsterdam op 29 augustus)

Route:

Hoogtepunten

 • Barberton Groensteen Gordel – Archaïsch leven
 • Bushveld Intrusief Complex – Mega intrusie
 • Vredefort – Mega inslagkrater

Verder:

 • Kruger Park – Fauna en geologie
 • Blyde River Canyon – de Noordelijke Drakensbergen
 • Cradle of humankind – De oudste mens in ZA

Na afloop kunt u uw reis eventueel verlengen met een weekje naar de mediterrane Kaapprovincie, een bezoek aan de Victoria Falls of een verblijf op het tropische Mauritius in de Indische Oceaan. Deze verlengingen worden niet door de Stichting “Georeizen” georganiseerd. Ze worden verzorgd door onze Zuid Afrikaanse agent. Uitgebreide informatie is op aanvraag beschikbaar.

GEOLOGIE 

BARBERTON GROENSTEEN GORDEL
De Barberton gordel (ca. 3.5 Ga) biedt niet alleen zeldzaam goed ontsloten voorbeelden van de geologische processen op en rond een van de oudst bekende kratonen (Kaapvaal), maar bevat ook geochemische en mineralogische evidentie die een nieuw licht werpt op de biologie van zeer vroege bacteria — ruim voordat deze de atmosfeer voorzagen van een significante concentratie zuurstof.

In het ruige heuvelland landschap volgen we vanaf de grens met Swaziland de beroemde 37 kilometer lange Geotrail en kunnen de meeste van de in het schema getoonde  afzettingen in situ bekijken. Het vulkanisme ging gepaard met de vorming van sedimentaire afzettingen. Het bekken heeft een voornamelijk vulkanische vulling, met een top van in vuursteen omgezette sedimenten die werden afgezet in ondiep water. Deze afzettingen warden beïnvloed door hydrothermale systemen die rond het nulniveau (zeeniveau) actief waren.

We zien o.a. komatiiet-basalten, en gebande ijzerafzettingen die in Archeische oceaan ontstonden. Beide typen gesteente zijn karakteristiek voor het verschil in geologische condities tussen destijds en heden: Grotere aardwarmte maakte komatiieit-erupties mogelijk bij 1600 Graden Celsius (ca. 440 graden hoger dan bij huidige bazaltische lava’s).  Gebande ijzer-formaties ontstonden doordat de zuurstof die door Archaïsche fotosynthetische bacteria werd geproduceerd, direct werd afgevangen door oxidatie van ijzer(II) dat door onderzees vulkanisme ruim aanwezig was in de toenmalige oceanen.

De laatste decennia is uitgebreid internationaal geologisch onderzoek verricht aan dergelijke (bio-)geologische processen. Onze reisleider prof. Paul Mason speelt een leidende rol in het vinden en interpreteren van zwavel-isotopen evidentie voor Archaïsch leven in Barberton sedimenten. De Geotrail die door Tony Ferrar (wildlife ecologist in Barberton) en Christopher Heubeck (Prof. geologie Universiteit Berlijn) gerealiseerd is, is voorgedragen als een nieuwe UNESCO World Heritage Site. Tijdens onze reis hopen we Tony Ferrar in Barberton te ontmoeten.
In Barberton besteden we ook tijd aan een bezoek aan de goudmijnen – Chris Rippon van de Sheba mijn zal ons rondleiden.

Geologie van de Barberton groensteen gordel nader bekeken
Er zijn slechts beperkte gegevens over de fysische en chemische condities waaronder tijdens het Archeicum het leven ontstond. Ook staat nog niet vast hoe en wanneer de eerste continenten ontstonden en zich ontwikkelden. Onze omvangrijke kennis omtrent het gedrag van de moderne Aarde, zoals platentektoniek, (bio)geochemische cycli en microbiologische ecologie, kan niet zomaar toegepast worden op het Archaïcum. We weten vrij weinig over de fysisch-chemische toestand van de toenmalige oceaan, atmosfeer en continenten, maar weten wel dat de toestand van de Aarde voor ca. 2.5 Ga sterk verschilde van de latere toestand. Algemeen aanvaard is dat er in het Archaïcum meer oceanische dan continentale korst was, dat de geothermische flux hoger was, waarschijnlijk samengaand met sterkere mantel-convectie en hogere oppervlakte-temperatuur. Verder staat wel vast dat de oceaan en atmosfeer anoxisch waren. Het nader karakteriseren van het Archaïsche milieu is een grote onderzoeksuitdaging die multidisciplinaire samenwerking vereist.
De 3500 tot 3000 miljoen jaar oude Barberton groensteen gordel (BGG) binnen het Kaapvaal kraton van Zuid-Afrika en Swaziland vertegenwoordigt een van de best bewaarde Archaïsche sedimentaire en vulkanische gesteente pakketten die we kennen. Samen met de ongeveer gelijktijdig gevormde gesteentes in de Pilbara kraton van West-Australie, heeft de BGG het merendeel geleverd van de geologische evidentie die we nu hebben over de aard en evolutie van vroege Archaïsche korst. De BGG bevat een dikke stratigrafische kolom van metasedimenten en stollingsgesteentes die relatief weinig zijn aangetast door metamorfose, verwering, hydrothermale activiteit, en deformatie; ook hun structurele samenhang is vrij goed bewaard. Daarom is dit gebied het doelwit geworden van diverse recente wetenschappelijke boor-projecten van internationale onderzoeksgroepen, en wordt het gebied zeer actief onderzocht door diverse onderzoekers uit de hele wereld.

Stratigrafisch wordt de BGG in drie hoofd-eenheden verdeeld. De vooral mafisch tot ultramafisch vulkanische “Onverwacht” groep ligt aan de basis; daarop ligt de Fig Tree groep die bestaat uit schalies, zandsteen en dacietische vulkanoklasten en felsische vulkanieten, samen met enige chert, gebande ijzer formaties, bariet, en carbonaten. Daarop ligt de “Moodies” groep, o.a. kwartsrijke zandsteen, schalies, en conglomeraten. Alle stollingsgesteentes in de BGG worden gedomineerd door mafische lava’s, hoofdzakelijk komatiieten, maar vaak met intercalaties van meer felsische intrusiva en vulkanoklasten.
De afzettingsmilieus varieren tussen diep-marien, ondiepe kust, en terrestrisch. Een van de meest significante sedimentaire sequenties is het “Buck Ridge” vulkanisch sediment complex (3.4Ga) binnen de boven-Onverwacht groep; dit is waarschijnlijk de grootste accumulatie van kalkrijke chert ter wereld. De 1200m dikke, lithologisch diverse Fig Tree groep (ca. 3.25 Ga) is uitvoerig bestudeerd en bevat veel gebande ijzer formaties and bariet, die getuigen van de activiteit van microorganismes die leefden in de oceaan. De Moodies groep (ca. 3.2 Ga) bevat de oudst bekende sedimentaire structuren die gevormd zijn door getijden, door wind, en door microbiele matten.
Een van de meer recente ontdekkingen in de BGG is de aanwezigheid van diverse laagjes met sferules (0.1 – 4 mm): gestolde silikaat druppels uit de ejecta-pluim van grote meteoriet inslagen. De meeste van die sferules hebben ook een verhoogd Iridium gehalte. Uit deze afzettingen blijkt dat de bekende “Late Heavy Bombardment” fase niet eindigde rond 3.8 Ga, zoals tot nu toe gedacht, maar nog minstens een half miljard jaar langer aanhield.

Archaïsche groensteen gordels zijn vaak sterk gemineraliseerd, en de BGG is daarop geen uitzondering; hij bevat diverse economisch belangrijke ertsvoorkomens. Het stadje Barberton ontstond als 19e eeuws mijnwerkersdorp, en mijnbouw (vooral goud) vind ook nu nog plaats. Goud werd gemobiliseerd door metamorfe ontgassing van (ultra)mafische Onverwacht lava’s, waarna hydrothermale laag-zoute vloeistoffen het goud als gereduceerde zwavel-complexen meevoerden en het uiteindelijk in sulfide-mineralen lieten neerslaan. Dit goud komt vooral voor in de kwartsaders die brosse breuken vullen.

Geological map of the Barberton Greenstone Belt (after Hoffmann, 2005)

Manzimnyama Banded Iron Formation, Barberton Greenstone Belt

Sunset over the Barberton Greenstone Belt

 

International scientific drilling project in the Komatii Formation

Banded black and white chert at Buck Ridge, Onverwacht Group, Barberton Greenstone Belt

View across the central part of the Barberton Greenstone Belt from Barite Valley

KRUGER PARK
In het Krugerpark en daarbuiten kunnen we genieten van het vele wildlife: niet alleen gaan we proberen de big five te zien tijdens een  game drive vanuit Sabie, maar ook de vele prachtige vogels van het Zuidelijk Halfrond kun je verrassend makkelijk te zien krijgen.
We verblijven twee dagen in het park en besteden ook aandacht aan de geologie van het gebied.

BLYDERIVIERSPOORT (BLYDE RIVER CANYON)
Bij het opbreken van het supercontinent Pangea, 180 Ma geleden, ontstond een riftgebied. De rand van deze rift is nog steeds te zien door het hele zuiden van Zuid-Afrika. Het noordelijk deel van de Drakensbergen maakt daar deel van uit. We rijden er de Panorama Route langs de 26 km lange en 800 meter diepe Blyde River Canyon. De wanden van de kloof bestaan voornamelijk uit rode zandsteen, harde horizontale kwartsitieten van de Black Reef Formation waarin de Blyde rivier zich heeft ingesneden. Verder bekijken we het uitzichtspunt God’s Window en de Bourke’s Potholes, uitgesleten kolkgaten in de zandsteen en de “Drie Rondawels”, drie reusachtige, ronde rotsen, die sterk doen denken aan de ronde hutten van de inheemse bevolking.

Rand rift

Blyderivierspoort

Blyderivierspoort – Die Drie Rondawels

God’s Window

Potholes/kolkgate bij Bourke’s Luck (Bourke’s Luck Potholes)

Afbeeldingen: Wikipedia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bushveld intrusief complex

De Bushveld intrusie is een van de meest uitzonderlijke geologische formaties ter wereld:  2056 Ma geleden intrudeerde binnen een tijdsbestek van maximaal 1 Ma (mogelijk nog veel sneller) in totaal bijna 1 miljoen kubieke kilometer (ultra)mafisch magma tussen de bestaande gelaagdheid van sedimentair en vulkanisch gesteente van de Transvaal-groep. Het zo gevormde intrusie-lichaam (7-9 km dik  over een oppervlak van minstens 90.000 km2), vertoont een opmerkelijke interne gelaagdheid: tientallen vaak scherp gescheiden afwisselingen van noriet, pyroxeniet, anorthosiet, gabbro, chromitiet, en magnetiet. Zelfs de dunste lagen (cm-dm dik) zijn vaak horizontaal continu over 100 – 300km afstand. In een van de ontsluitingen die we bezoeken (Dwars rivier monument) zien we zelfs nog meer complexe cm-schaal structuur in deze lagen – een gegeven waarover tot op heden volop vakdiscussie plaatsvindt, want de ontstaanswijze van de mineralogisch zo uiteenlopende lagen is nog allesbehalve duidelijk.

Ook economisch is zulk inzicht zeer gevraagd, want in sommige van de chromiet-lagen (die samen ca. ¾ van alle chroom ter wereld bevatten) komen winbare concentraties platina voor (wellicht 80% van de wereldvoorraad). De diverse actieve Pt-mijnen zijn strikt ‘off-limits’, maar we kunnen wel het omgevingsgesteente (deels in situ) bezoeken bij de ingang van de (nu uitgeputte) eerste Pt-mijn. Elders bezoeken we meters-dikke lagen magnetiet – sommige daarvan bevatten ca. 50% van alle Vanadium ter wereld.

ingang oudste platinamijn

DE GROOTSTE INSLAGKRATER TER WERELD
We rijden mogelijk via Pretoria en langs Johannesburg naar Vredefort, een plaatsje dat middenin de gelijknamige  Vredefortkrater ligt.  Deze grootste inslagkrater ter wereld met een diameter van 300 km moet volgens wetenschappers veroorzaakt zijn door de inslag van een meteoriet van 10 tot 15 km diameter. De inslag is ongeveer 2,02 miljard jaar geleden  gebeurd, en is daarme de op een na oudste die met zekerheid bekend is. De Vredefort krater is één van de weinige op aarde die meerdere ringen vertoont. Op andere hemellichamen, zijn meer multi-ring kraters bekend, bijv. de Valhallakrater op de Jupitermaan Callisto. Op Aarde zal erosie en subductie de meeste  oudere kraters vernietigd hebben. De Vredefortkrater staat op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO.

Foto: Nasa – de Vredefort krater vanuit de ruimte

Het object dat deze krater heeft veroorzaakt, had naar schatting een diameter van 10  tot 15 kilometer, vergelijkbaar met de meer bekende veroorzaker van de eind-Krijt impact op Yucatan . Onbekend is of de Vredefort-inslag het destijdse leven op aarde serieus op de proef gesteld heeft; eencelligen in zee zijn veel minder kwetsbaar dan de latere meer complexe levensvormen, vooral die op land leefden.
Geologische gevolgen zijn ook na 2 Ga nog overduidelijk, en soms zelfs sensationeel en uniek zichtbaar, juist omdat de latere erosie ons nu laat kijken naar structuur die destijds diep in de impact-krater en het omliggende gesteente lag. Zo zien we een sensationeel voorbeeld van pseudo-tachyliet vorming: extreem sterke seismische golven van de impact of de collaps van de initiële krater veroorzaakten in de basement (een graniet-lichaam) breuken waarvan het breuk-gruis (meter-schaal) goeddeels smolt door de omzetting van seismische energie in warmte. Hier zien we meters-dikke pseudotachyliet i.t.t. de mm-schaal bij ‘normale’ aardbevingen. Elders zien we schokgolf-kegels in gesteentes net buiten de rand van de krater.

Sterkfontein – de vroege mens
Op de terugweg van Vredefort bezoeken we de grootste van de vele karstgrotten rond Sterkfontein. Deze grotten zijn van groot belang voor paleo-antropoogen omdat er in de de afgelopen decannia overblijfselen zijn gevonden van vroege homininen.
De opgravingen in de grotten begonnen aan het eind van de 19e eeuw, maar pas vanaf 1936 toont de wetenschap interesse in de grotten. Toen werd de eerste volwassen schedel van de  Australopithecus  Africanus hier gevonden en de opgravingen gaan nog steeds door. Tot nu toe zijn er zo’n 500 hominiden ontdekt en is Sterkfontein de rijkste vindplaats van vroege homininen ter wereld. Sterkfontein is een World Heritage Site van de Unesco.
We dalen af in de hoofdgrot naar 60 m diep en bekijken daarna het museum.

 

 

 

 

PROGRAMMA

Donderdag 16 augustus 2018  Amsterdam – Johannesburg

Aankomst laat in de avond met de KLM vlucht van Amsterdam – Johannesburg

Overnachting in Aero Lodge Airport Hotel (Kempton Park Johannesburg)

Vrijdag 17 augustus 2018 Johannesburg – Badplaas – 300 km

Onderweg: granietkopjes , eucalyptusbomen, maar ook slumps.

Na het diner: geologische introductie  seminar door Paul Mason

Diner en overnachting Cradle of live – http://www.cradleoflife.co.za/)

Zaterdag 18 augustus 2018  Badplaas – Kromdraai lodge
(Songimvelo Nature Reserve) – Badplaas 90 km

Ontbijt in Cradle of life. We nemen een lunchpakket mee. In het natuurpark lopen we de Komati river section (voor onze veiligheid worden we vergezeld door een ranger bewapend met een geweer tegen eventuele nijlpaarden). Het is een fikse wandeling, maar goed te doen omdat we langs de rivier lopen. We krijgen een eerste indruk van de geologie van de greenstone belt. Het zijn afzettingen van 3.2 miljard jaar oud. We vinden er toch al  aanwijzingen voor een ijstijd in zoals het metasediment diamictiet, dat lijkt op een conglomeraat, maar:…. zoek de verschillen.

 

Geological stops:

 • Lower Mendon Formation Vulkanieten: two magma types (volatile-rich/poor)
 • Footbridge Chert (Upper Kromberg volcanics)
 • Kromberg shear zone: carbonate-quartzite(+fuchsite/chlorite) mylonites
 • Pillow-basalt (tholeiitic, Lower Kromberg)
 • Upper Noisy Formation meta-sediment: Light-yellow, silicified felsic tuff/silt/sandstone (turbidite?) with soft-sediment deformation.
 • Lower Noisy Formation meta-sediment: Diamictites (with nearby conglomerates and sandstone).

Diner en overnachting Cradle of live – http://www.foreverbadplaas.co.za/

Foto vanaf de voetbrug over de Komati River

Onder de brug: basalt met gasbellen Mendon Formation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 19 augustus 2018 Badplaas – grens Swaziland – Barberton 100 km

Van Badplaas naar Ghost city – Diepgezet door naar Jozefsdal/Bulembu, de grens met Swaziland, waarvandaan de Barberton Geotrail in 38 km naar beneden loopt naar het oude gelijknamige mijnwerkersstadje (voor Zuid Afrikaanse begrippen oud). De geotrail bestaat uit 16 punten: 7 geologische “views” en 9 groeves of ontsluitingen.  We vinden er metamorfe, magmatische diepte- en uitvloeiingsgesteenten en sedimentaire afzettingen (biologische/chemische en klastische). De ouderdom varieert van 3.570 Miljoen jaar tot 3.215 Miljoen jaar.

Deze dag bezoeken we de eerste helft van de ontsluitingen van de Geotrail. Na de lunch bij de Overlook stop splitsen we de groep in één die verder naar beneden wandelt, de andere groep gaat met één van de busjes verder naar het stadje voor een bezoek aan de lokale musea (2), een kopje koffie en een wandeling langs de artisania shops.

De wandelaars worden aan het eind van de trail opgehaald met de busjes voor transfer naar het hotel.

Stops Barberton Geotrail

 • Dycedale Syncline: Witte tuf-zandsteen afgezet in een waddenmilieu (boven Moodies Groep), hydrothermaal ontkit, kris-kras gelaagdheid, golfribbels en gips-knollen.
 • Saddleback Pass View: Synsedimentaire deformatie. In het westen uitzicht op de Noord-helling van Saddleback Heuvel met discordantie in conglomeraten van de Moodies Groep.
 • Dycedale syncline view: Biomatten: In het ontsloten gesteente blok (niet in situ) zijn biomatten met vele dunne laagjes te zien (de donkere kleur wordt veroorzaakt door bacterieel kerogeen), structuren van ontwatering en ontgassing (zuurstof?).
 • Makhonjwa-Lemombo uitzicht & presentative van vele gesteentetypen van de BGG (inclusief barite).
 • Msauli: Accretionary lapilli in komatiitic tuff. Also black&white banded chert.
 • Banded Iron Formation, with jaspilite (often shaped as lenses, on cm-dm scale: possibly soft-sediment-deformation).
 • Chaotic conglomerates (tsunami or local turbidite-event?) made up of cherty/jaspilite deep-sea sediments.
 • “Painted quarry” & barite : Chevron-folded Fe-rich chert and shale beds.  – NO hammering!
 • Kaap valley overview: K.V. tonalite pluton now forms valley bottom; Hill-sides show former dolerite dikes (from rifting phase in KV-continent), now mined-out for gold.
 • Viewpoint: Sheba Fault & May Mine (related to Sheba-mine).

Diner & overnachting Diggers Inn, Barberton.

Maandag 20 augustus  Barberton vv 

Tweede helft van de Geotrail, zoals  de painted quarry, microbiële matten, tidal deposists en ook de ontsluiting bij de rivier. Fuchsiet mijn.

Agnes mine – Gold panning or history hike of the museum Barberton.

Diner & overnachting Diggers Inn, Barberton.

Dinsdag 21 augustus Barberton – Hazyview – Sabie 

Fig Tree Creek: zandduinen (Modies Formation) met visgraat/kris-kras gelaagdheid (heen-en-weer gaand getijde) de sets van 2-12 cm zouden een gevolg zijn van de 20 daagse maancyclus uit het Archaicum!

Bezoek aan de Sheba mine. Introductie en rondleiding door  Chris Rippon, floatation operation. Golden quarry.

Lunch along the road to Sabie

Diner en overnachting Sabie River Bush Lodge (net buiten het Kruger Park) – kamers met uitzicht op de rivier www.sabieriverbushlodge.co.za/

Woensdag 22 augustus Sabie – Kruger park – Lower Sabie

Vroeg vertrek om 5.30 uur om 6.00 in het Park voor een Game drive, waar we hopelijk de big five te zien krijgen (geen garanties). Verder naar de oostkant van het park.

Diner en overnachting Skukuza Restcamp

Donderdag 23 augustus Lower Sabie Restcamp (in Kruger) – Sabie River Bush Lodge (buiten Kruger)

Hele dag voor het Nationale Kruger Park – Fauna en flora; geologie en landschap van het gebied.

Vrijdag 24 augustus  Sabie River Bush Lodge – Blyde River Canyon

Noordelijke Drakensbergen

Panoramic tour Blyde River Canyon door het woeste landschap onder meer langs plaatsen met namen als Graskop, God’s Window…

Tthe new Graskop Gorge Lift recently openend at God’s Window which is a must do!! (http://www.graskopgorgeliftcompany.co.za/)

Diner en overnachting Forever Resort Blyde River Canyon – www.foreverblydecanyon.co.za/

Zaterdag 25 augustus  Blyde River Canyon hotel – Burgersfort 

Bezoek aan het wereldberoemde Bushveld Intrusief Complex. Het door  de Nederlandse hoogleraar geologie Molengraaf in 1891 ontdekte complex bestaat uit gelaagde magmatische intrusieve gesteenten met daarin rijkste voorkomens ter wereld van platina. Verder wordt er op grote schaal ijzer, tin, chroom, titanium en vanadium gedolven.

We bezoeken een aantal van onderstaande bekende en minder bekende geologische sites:

 • Zomaar langs de weg: een vindplaats van chromiet: af en toe valt er een handstuk van de passerende mijnvrachtwagens…
 • Tweefontein pegmatitic clinopyroxinite dikes (dark) in leuco-norite to anorthosite country rock (Upper Critical Zone).
 • Layered calc-silicate metasediments (Transvaal Supergroup, big xenolith or country-rock?) in contact with Marginal Zone norite (migmatitic).
 • Dwarsrivier National Monument: Chromitite layers in anorthosite. Note multiple splitting&merging of chromitite layers, at roughly constant total thickness (ca. 1m), which extends for at least 200 km. (Just 1 layer in N-zone). Also note small xenoliths of anorthosite.
 • Magneetshoogte – Upper-Zone magnetite (~m thick) and anorthosite layers in creekbed. This creek (30m E of road) is easy to reach and follow N until roadbridge. Graded Mgn top-zone is weathered here.
 • De ingang van de eerste Platina-mijn in Winnaarshoek
 • Storthoop van de Apiesdoring magnesite mijn. De magnesiet nodules zijn vaak bloemkoolvormig.

Diner en overnachting Thaba Moshate Hotel www.thabamoshate.co.za

Zondag 26 augustus   Burgersfort – Parys

Een forse rit 400-500 km naar Prys in de Vredefort krater via Pretoria –  met een bezoek aan de Union Building (als er tijd voor is).

Lunch in Pretoria

Diner & overnachting  Kopjeskraal Lodge (eigenaar, gastheer Christo Meijer) www.kopjeskraal.co.za

Maandag 27 augustus Roundtrip Vredefort impact crater

Vredefort geologische punten/stops:

 • Salvamento quarry – pseudotachyliet
 • Shatter cones in kleischalie door supersonische golf van de inslag
 • Geschokte kwartsiet
 • Overturned kwartsiet
 • Granophyres, goud houdende conglomeraten

Pseudo-tachyliet op uniek-grote schaal

Shattercones

 

Maar wij hebben toestemming van Christo Meijer

 

Diner & overnachting  Christo’s Kopjeskraal Lodge www.kopjeskraal.co.za

Dinsdag 28 augustus Parys – Johannesburg – KLM

Karstgrotten van Sterkfontein – World heritage site cave

Het bezoek aan deze site waar honderden resten van hominiden zijn gevonden duurt 1-2 uur. Het diepste punt van de (makkelijke) wandeling door de grotten is op 60 m diep.

Museum van Sterkfontein

Lunch  Sterkfontein of onderweg

Bezoek Apartheidsmuseum (Johannesburg)

Nachtvlucht naar  Amsterdam  (vertrek rond 23.15 uur)

Woensdag 29 augustus

Aankomst Schiphol in de ochtend.

OVERIGE INFORMATIE

Deze reis wordt je aangeboden voor €1700,- exclusief de vliegreis per KLM. Deze prijs is nog onder voorbehoud, niet alle hotelprijzen zijn bekend. Een KLM ticket Amsterdam-Johannesburg vv kostte begin 2018 ongeveer 900,- € pp. Georeizen kan het ticket voor je regelen tegen een kleine vergoeding. Als je zelf je ticket boekt neem dan eerst even contact met Georeizen op of de reis wel door gaat. Als het minimale aantal deelnemers niet wordt gehaald kan de reis worden geannuleerd (zie ook het Reisreglement). Als je op eigen gelegenheid reist moet je op vrijdag 17 augustus om 08.00 uur in het Aero Lodge hotel in Johannesburg zijn.

Bij de prijs is inbegrepen:

 • overnachtingen in middenklasse hotels met half pension (ontbijt en diner). Soms nemen we een lunchpakket mee of lunchen onderweg, liefst in het veld of anders in een wegrestaurant (eigen kosten).
 • overnachtingen op basis van 2 persoonskamer, de één persoonskamer toeslag bedraagt € 210,-. In Kopjeskraal zijn géén éénpersoonskamers, daar zul je een ruimte met iemand moeten delen.
 • lokaal vervoer per gehuurde 10 persoonsbusjes met bagagewagentjes. De busjes worden gereden door Paul & Paul. We zoeken nog wel 2 reservechauffeurs: je hebt genoeg aan je gewone rijbewijs, maar je moet wel een internationaal geldig rijbewijs meenemen.
 • Excursiegids – het is nog niet zeker of we voor deze excursie een introductiebijeenkomst houden, op de tweede avond van de reis geeft Paul Mason een uitgebreid geologische introductie in het hotel.
 • begeleidings- en organisatiekosten.
 • Toegang Songinvelo en Kruger park

Niet inbegrepen:

 • internationale vlucht
 • lunches
 • toegangsprijzen voor musea, bezienswaardigheden
 • fooien.

Verder:

Paspoort

Voor je reis naar Zuid Afrika dien je in het bezit te zijn van een paspoort dat bij het verlaten van Zuid Afrika nog minimaal 6 maanden geldig is. Controleer altijd voordat je op reis gaat of je paspoort nog geldig is. Wij raden je aan om een (digitale) kopie van je paspoort op reis mee te nemen. Stop deze kopie bij je bagage of sla hem op in je email. Mocht je je paspoort onverhoopt verliezen, dan heb je in ieder geval nog een kopie.

Visum

Voor een reis korter dan 90 dagen naar Zuid Afrika heb je geen visum nodig.

Verzekering(en)

Je moet zelf een reis- en annuleringsverzekering afsluiten!

Gezondheid

Je moet een redelijk goede gezondheid hebben voor deze reis.

Je kunt aan je plaatselijk GGD vragen welke inentingen zij noodzakelijk achten voor Zuid Afrika. Malaria en rabies lijken het grootste gevaar, maar we bezoeken het land in de winter en er zullen weinig muggen zijn, rabies is meer een kwestie van opletten en geen honden of katten aanhalen.

Sommige geologische ontsluitingen die we gaan bezoeken liggen buiten de gebaande paden en soms voert de weg over onverharde wegen of moeten we een stukje door het veld lopen. De wandeling langs de Komati rivier is niet zwaar, het pad loopt langs de rivieroever en we worden vergezeld door een ranger bewapend met een geweer tegen de nijlpaarden. Ook als we ontsluitingen in het Kruger Park gaan bezoeken moet dat onder begeleiding van een (gewapende) gids.

De hike naar Barberton is geen zware maar wel een redelijk lange wandeling.

Kleding

We bezoeken Zuid Afrika in de winter. Het weer is meestal droog, warm en zonnig, maar de dagen zijn kort. Meestal is er een prachtige zonsondergang. De avonden zijn koel en de nachten koud, enige warme kleding moet je zeker meenemen. Een Hollandse winterjas is echter overdreven.

Verlengingsmogelijkheden

U kunt uw geologische reis op een bijzonder plezierige manier verlengen door een bezoek te brengen aan:

 • de mediterrane Kaap Provincie,
 • de Oostkust van het tropische eiland Mauritius in de Indische oceaan voor het ultieme bounty-gevoel of
 • de spectaculaire Victoria Falls op de grens van Zimbabwe en Zambia

Deze verlengingen zijn geen “georeis”, maar puur toeristische aanraders

Voor meer informatie hierover mail Paul van Olm – info@georeizen.nl of Charmaine Lombard – charmaine@dana.co.za van Dana Agency (reisbureau) in Nelspruit. Zuid Afrika.

Belangstelling?

Heeft u wel belangstelling maar schikt de datum niet, of wilt u bijvoorbeeld met een eigen groep, klik dan hier.

REISINFORMATIE

Reisdata: 16-29 August 2018
Geologische reisleiding: Prof. Dr Paul Mason

Adviezen: Dr André Noest

Technische reisleiding: Drs Paul van Olm

Deelnameprijs : € 1700,- op basis van 2 personen per kamer (deze prijs is onder voorbehoud – nog niet alle hotels zijn gereserveerd)

Deelnemers: Min 14 – max 18
Verblijf: Hotels
Vervoer: Vliegtuig en twee 10p busjes met bagage trailers

Inbegrepen:

 • logies, ontbijt en diner
 • lokaal vervoer – rondrit van 2000 km
 • entreekosten parken
 • excursiegids
 • begeleidings- en organisatiekosten

Niet inbegrepen:

 • Vlucht Amsterdam-Johannesburg retour, KLM geschatte prijs
  € 900,-
 • (veld)lunches

Eénpersoonskamertoeslag:
€ 210,- (in Kromdraai Lodge zijn geen 1 personskamers, hier zal men een ruimte moeten delen).

Mogelijke verlenging van uw bezoek:

 • de mediterrane Kaap Provincie,
 • het tropische eiland Mauritius of
 • een bezoek aan de Victoria Falls.

Voor meer informatie over verlengingen mail Paul van Olm – info@georeizen.nl of Charmaine Lombard – charmaine@dana.co.za van Dana Agency (reisbureau) in Nelspruit. Zuid Afrika.

 

*) Let op! Prijswijzigingen voorbehouden, zie verder het Reisreglement en kijk ook bij de tab Overige informatie.

Back To Top