Ga naar hoofdinhoud

West Nederlandse bekken

Alvast bedankt voor uw reservering!

U wordt vriendelijk verzocht om per deelnemer het aangegeven inschrijfgeld over te maken.
Ten name van de Stichting Geowetenschappelijke Activiteiten

IBAN: NL26 INGB 0005 039187
BIC: INGBNL2A

Zodra wij de betaling hebben ontvangen is uw deelname definitief.
Blijkt 5 weken voor vertrek dat de excursie niet door kan gaan dan worden de gedane betalingen per direct teruggestort.

De reisvoorwaarden zijn vastgelegd in het reisreglement.

Zodra wij uw deelnameformulier hebben ontvangen en gelezen krijgt u een leesbevestiging. Mocht u binnen 5 dagen geen reactie hebben gehad neem dan even contact met ons op. 
Back To Top