skip to Main Content
Oratie Paul Mason Op 28 Maart 2018, Aanvang 16.15 Uur

Oratie Paul Mason op 28 maart 2018, aanvang 16.15 uur

De oratie vindt plaats in het Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht op 28 maart 2018, aanvang 16.15 uur. Deze voordracht is openbaar en dus voor iedere belangstellende vrij toegankelijk.

Back To Top