Ga naar hoofdinhoud

In memoriam Olaf Schuiling (1932-2021) – geoloog en oprichter van de Stichting “Georeizen”

Op 19 december jl overleed Olaf Schuiling op 89 jarige leeftijd. Hij was een van de grondleggers van de Stichting voor Geowetenschappelijke Activiteiten “Georeizen”. Vanaf de oprichting in 2004 is hij tot zijn afscheid in 2016 bestuurslid geweest, maar vooral ook een enthousiast en onvermoeibaar reisleider op vele geologische reizen.

Te denken valt aan de Cycladen-reis die hij meerdere malen leidde. De eilanden vormden zijn favoriete veldwerkplek waar hij “generaties” studenten had begeleid en hij wist er de meest grandioze ontsluitingen te vinden. Ik zelf herinner me de grote geologische reizen naar Cyprus, Turkije, Oman en Frankrijk die ik met hem mocht meemaken. Maar ook de talloze keren dat hij even van De Bilt naar Kraggenburg in de NOP heen en weer reed om zijn olivijn-proefproject daar te laten zien aan belangstellende Georeizigers. Vooral met het ontwikkelen en voorrijden van de Cyprus-reis (in 2010) heb ik hem goed leren kennen. Nu, ja –goed- is misschien niet het juiste woord. Olaf was zo’n veelzijdig iemand dat ik niet zo snel grip op hem kreeg. Wel wist hij altijd de meest bijzondere geologische plekjes te vinden en daar kon hij behoorlijk diep (=wetenschappelijk verantwoord) op in gaan. Vooral zijn bovengenoemd olivijn-project en de mogelijkheden die hij zag om dat van de grond te tillen en de mensheid van het CO2-probleem af te helpen, bleef hij met verve in het veld, maar ook daarbuiten uitleggen en toelichten. Het is verheugend dat er momenteel op verschillende plaatsen op de wereld projecten worden gestart om zijn gedachtegoed verder uit te werken en verder te testen.

Onze Stichting verliest in hem een waardevolle bestuurder en geologische gids. De vele prachtige momenten die ik in het veld met hem mocht meemaken en waarin hij zijn grote kennis van de geheimen van Moeder Aarde met je kon delen zal ik nooit vergeten.

Paul van Olm.

Drs P.W. van Olm

Secretaris Stichting voor Geowetenschappelijke Activiteiten “Georeizen”

Back To Top