skip to Main Content

In Memoriam : Henk Duyverman

Op 19 juni overleed geheel onverwachts onze reisleider Henk Duyverman. Henk was een veelzijdig mens. Hij was niet alleen geoloog met een wereldwijde (veld) ervaring in vele gebieden, maar ook verknocht aan boeken en alles wat daarmee samenhangt. Hij runde zijn geologisch antiquariaat “Terra incognita” met passie en had 30.000 titels verzameld op geologisch en aanverwant gebied in de grote stolpboerderij in het West-Friese Oostwoud waar hij na alle omzwervingen als geoloog een prachtig thuis had gevonden.

Daarnaast was hij zeiler én avonturier: hij zou komende maand voor de Stichting Georeizen een reis naar het Noordelijke Spitsbergen maken waar het vervoermiddel een prachtige klipper is en de geologische ontsluitingen op de onherbergzame kust per bootje aangedaan zouden worden. Hij kon de geologie in het veld ook prachtig uitleggen, zoals hij in talloze excursies voor collegae en leken bewees. Zijn reis langs 7 groeves in de Nederlands-Duitse grensstreek was dan ook ieder moeiteloos vol. Ook de Winterswijkse groeve werd daarbij aangedaan, helaas zal hij de special die hij als hoofdredacteur van het blad “Grondboor & Hamer”daarover voorbereidde nu nooit kunnen voltooien.

Ik herinner me hem vooral als een aimabel mens en vooral als een bruggenbouwer tussen mensen. In het NGV bestuur en binnen de Stichting “Georeizen” heb ik hem daarvoor vaak bewonderd en (stilzwijgend) bedankt. Hij loste moeilijke zaken op in plaats van er over door te vergaderen. Hij zat nog boordevol ideeën om geologische reizen te ontwikkelen (Indonesië) en om het veld weer in te trekken om zijn geologische kennis uit te dragen en het ontstaan van al die prachtige ontsluitingen toe te lichten. Die weg kan hij niet meer inslaan, maar wij zullen hem ons altijd blijven herinneren met waardering en genegenheid.

Paul van Olm
Secretaris Stichting “Georeizen”, oud voorzitter Nederlands Geologische Vereniging

 

Back To Top